Etikette i dojo'en

Karate indeholder mange traditioner og har en fast etikette, som alle karateudøvere skal gøre deres yderste for at efterleve ...

Når der bliver sagt ”SEIZA” sætter man sig i meditations-stillingen. Eleven længst til højre sætter sig først, dernæst nummer to, nummer tre, osv. - efter samme princip som dominobrikker der vælter.

Når der bliver sagt ”MOKUSO” lukker alle øjnene, trækker vejret ind gennem næsen og ud gennem munden, og prøver at opnå den fulde koncentration.

Ved ordene ”MOKUSO YAME” åbner man igen øjnene. Når der bliver sagt ”SHINDEN NI REI” bukker man for shinden

Ved ordene ”SENSEI NI REI” eller ”SEMPAI NI REI” bukkes der for instruktøren, samtidig med at der enten siges ”ONEGAI SHIMASU” eller ”OSS”. Først når instruktøren siger ”TATSU” rejser man sig, og træningen kan herefter begynde.

Undervisningen afsluttes på samme måde, som den startede. 

Der siges dog ”ARIGATO GOZAIMASU” (tak for hjælpen) i stedet for ”ONEGAI SHIMASU” (eller ”OSS”). 

Til sidst bukkes der for den højst graduerede elev (placeret længst til højre i forreste række). Dette buk symboliserer et buk for hele holdet. Også her anvendes ”ARIGATO GOZAIMASU” eller ”OSS”.

Når alle sidder i ”SEIZA” går ingen ind eller ud af dojo’en; alle forholder sig i ro, og døren til dojo’en skal være lukket.

Kommer man for sent til undervisningens start, sætter man sig først i ”SEIZA” bagerst i dojo’en med lukkede øjne i ca. et par minutter (og på samme vis som når undervisningen starter). Derefter går man op til instruktøren og bukker. Herefter kan man deltage i undervisningen.

Er det nødvendigt at forlade dojo’en under selve undervisningen, kontakter man først instruktøren og bukker, hvorefter man kan forlade dojo’en. Når man kommer tilbage, bukker man først for instruktøren, inden undervisningen kan genoptages.

I dojo’en fordres en diskret optræden, samt at instruktørens (og dennes assistenters) anvisninger efterkommes og følges ufortrødent. Der lægges vægt på en god træningsindsats samt en respektfuld indstilling til karaten og dens udøvere, og ikke mindst til sin instruktør.

Under træningen må man ikke tale. Ønsker man at spørge om noget rækker man hånden i vejret, og venter til instruktøren ser det.

Er det nødvendigt at sige noget til sin træningspartner, skal dette ske så det ikke kan høres af andre.

Alle skal huske at krydse sig af på de holdlister, der forefindes lige uden for dojo’en.

Husk at hjælpe alle, der har brug for hjælp. Karate beror både på at give og at modtage.

Når man træder ind i dojo’en, bukker man for shinden (det lille tempel placeret forrest i dojo’en), og siger klart og tydeligt, enten ”ONEGAI SHIMASU” (vær rar at hjælpe mig), eller ”OSS”.

Man venter altid på at instruktører og sortbælter går ind og / eller ud af dojo’en først.

Man hilser altid på instruktører og sortbælter med et respektfuldt buk og ”OSS”.

I karate hilser alle karate-ka på hinanden med ”OSS”, i stedet for goddag og farvel - både i og uden for klubben.

I dojo’en bruges enten ”OSS” eller ”HAI” i stedet for ja.

Når man skal træne sammen to-og-to (eller flere), bukker man først for hinanden, og siger enten ”ONEGAI SHIMASU” (vær rar at hjælpe mig) eller ”OSS”. Når man er færdig med samarbejdet, bukker man igen og siger enten ”ARIGATO GOZAIMASU” (tak for hjælpen) eller ”OSS”.

Dojo’erne må ikke betrædes med sko. Fodtøj sættes i pæn orden ved hovedindgangen.

Chefinstruktøren (og de, der er gradueret 3.dan eller højere) tiltales altid med ”SENSEI”. Alle andre instruktører (og de, der er gradueret junior-dan, samt op til og med 2.dan) tiltales med ”SEMPAI”.

Både finger- og tånegle skal altid være kortklippede, så skader undgås når man træner sammen.

Man bør bestræbe sig på altid at holde sin gi ren, samt at fremstå personligt velsoigneret.

Gi’en skal altid have Kenkon (Goju-Ryu’s brystmærke) på venstre side.

Har man overdelen til sin gi på, skal man også have sit bælte (obi) på.

Tyggegummi og lign. er forbudt under træning - det samme gælder for sang og fløjen.

Husk at lægge personlige ejendele såsom mobiltelefoner, ure, ringe, smykker, og lign. inden træningen begynder. Kontoret eller de aflåselige skabe (medbring selv en hængelås) kan benyttes til dette formål.

Når instruktøren kalder ”SHOGU” stiller alle sig op med samlede fødder, og ti på hver række.

De højest graduerede skal altid stå længst til højre.