Kontingent og køb af elektronisk nøglebrik

Kontingent

Kontingentet til Sax-Karatecenter er på kr. 700,- pr. halvår, og det opkræves i marts og i september måned via en udsendt mail fra vores medlemssystem Holdsport - og vi gør opmærksom på, at kontingentbetalingen af administrative årsager kun kan foregå via Holdsport.

Når du tilmelder dig et hold, har du som udgangspunkt altid 14 dages prøvetid, før du modtager en kontigentopkrævning.

Er I tre eller flere medlemmer, der bor på samme folkeregisteradresse, opnår I husstandsrabat på 25 % af det normale kontingent for medlem nr. 3 og derover.  Det vil sige:

  • Medlem nr. 1 og 2 : Betaler normalt kontingent.
  • Medlem nr. 3 og derover : 25 % rabat fratrækkes det normale kontingent.

Da kontingentopkrævningen foregår via mail, er det vigtigt, at du som medlem sørger for at dine oplysninger er opdaterede - hvilket du kan gøre via dine personlige loginoplysninger til Holdsport (se mere under menupunktet 'Om Holdsport').

Udmeldelse af forening skal ske skriftligt på klubbens mail: 

[email protected]

Udmeldelse af foreningen skal ske, mindst 14 dage inden en kontingentperiodes udløb.


Aldersgrænser

Karate er for alle mellem 6 og 100 år - og vi siger som udgangspunkt, at hvis et barn er startet i skole, kan barnet også starte til karate. 

Til boksefitness skal man være ældre; dér anbefaler vi at man minimum er 10-13 år.

Vores aldersgrænse for at styrketræne er 15 år. Den er sat, fordi sener, led og muskler skal være så udviklede, at de kan holde til at træne uden at lide overlast. Dog kan der i særlige tilfælde dispenseres fra aldersgrænsen på 15 år (læs evt. Må børn styrketræne.docx)

Kontakt én af de nedenstående for at høre mere ... 

Køb af nøglebrik

Døren i Sax-Karatecenter er udstyret med en elektronisk lås, der kun er åben, når karatehold og/eller boksefitness træner. 

Hvis du ønsker at kunne træne uafhængigt af åbningstiderne, kan du som betalende medlem over 15 år købe en chipnøgle for et engangsbeløb på kr. 100,-

Men en elektronisk nøglebrik kan du komme ind, og træne præcis som det passer bedst ind i din hverdag ... alle årets dage i tidsrummet mellem klokken 05.30 og 23.00.

En nøglebrik bliver kodet personligt til dig, og den er derfor kun til dit eget brug. Når du køber en nøglebrik, tilkendegiver du samtidig at du ikke vil tage nogen med ind, der ikke er betalende medlem af Sax-Karatecenter (overtrædelse kan jvf. vedtægterne medføre bortvisning, og karantæne).

Ønsker du at købe en nøglebrik, kan du henvende dig til en af de nedenstående:

Hjælp til udsatte børn i foreningsidræt

BROEN Guldborgsund og DGI er organisationer, der  (efter ansøgning) kan bevilge penge til støtte til deltagelse i  foreningsidræt for børn og unge af vanskeligt stillede forældre.

Formålet er at fremme deltagelse i  idræts- og foreningslivet for børn og unge op til 18 år fra familier, hvor  økonomisk støtte er en afgørende forudsætning for  disse børn og unges  deltagelse i idrætsaktiviteter.

Der kan søges støtte til 

  • Børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.
  • Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere, hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Det er er kun klubben som kan ansøge tilskuddet, så kontakt:

Chefinstruktør

Profile Image
Ib Korczak

Formand

Profile Image
Ib Korczak

Næstformand

Profile Image
Brian Ravn